DIT FØRSTE MØDE, VISITATIONEN!

Værd at vide!

 • Den første konsultation - Visitation

1st konsultation vare ca. 60 - 90  minutter.

Vi drøfter din problematik indgående, for at få et samlet overblik over et realistisk og forventeligt behandlingsforløb.

 

 • Hvilken form for terapi/behandling skal netop jeg have?

Som en naturlig del af vores første møde, vil jeg med udgangspunkt i dig og din situation, uddybende beskrive og forklare de væsentlige indholdsmæssige og terapeutiske metoder i dit behandlingsforløb.

 

 • Skal jeg tage medicin?

Du bliver eventuelt tilbudte medicinske behandling, der er baseret på naturmedicin i form af miksturer og piller. Hvis du tilbydes dette, er det frivilligt og det er gratis.

 

 • Kan jeg risikerer at skulle betale?

Visitationen er det eneste der skal betales, uanset om du ønsker at påbegynde en behandling, eller vælger at finde andre løsninger.

Hvis du ønsker at fortsætte i et egentligt behandlingsforløb, så skal du betale for næste planlagte konsultation.

 

 • Er jeg sikker på behandling, hvis jeg ønsker det?

Hvis jeg vurderer at Smerte klinikken ikke kan tilbyde dig en passende og effektiv behandling, siger jeg nej tak til at tage dig i behandling/terapi. Hverken du eller jeg, kan være tjent med at spilde hinandens tid og penge.

 

 • Vær opmærksom på:

Du må ikke være påvirket af alkohol eller nakotiske stoffer, når du møder op til konsultation.

Ligeledes bør du undgå, eller minimere indtagelse af kaffe, sort the, energidrikke mm, fra 4 timer før din konsultation.

Du behøver på ingen måde at være fastende.

 

 • Der er intet venterum:

Der er intet venterum, men en stol på gangen, ved klinikken.

Mød derfor venligst ikke op tidligere end. 5-10 min. forud for den aftalte tid, da jeg er i gang med at forberede din konsultation.

 

 • Familiemedlemmer / ledsagere:

Familie/ ledsagere inviteres ikke med ind under selve konsultationen, med mindre dette er aftalt på forhånd og relevant for selve terapien/behandlingen.

 

 • Indkaldelse til første møde - Visitation

Hvis du ønsker at komme i betragtning til behandling på Smerte-Klinikken, er der en helt formel fremgangsmåde, du skal følge.

I fagsprog kaldes det at visiterer, hvor jeg som behandler tager stilling til om du falder inden for rammerne af min praksis, samt om jeg positivt forventer at kunne skabe positiv forandring for dig gennem den behandling jeg kan tilbyde.

Der er stor søgning af klienter til Smerte-Klinikken. Jeg prioriterer i første omgang de mange ansøgninger ud fra kriterier som, hvor effektiv jeg forventer at en behandling vil være, hvor motiveret og disponeret den enkelte klient er for at modtage og reagerer på netop den type behandling Smerte-Klinikken kan tilbyde.

 

 • Hvordan søger jeg om at komme til første møde?

Nederst på siden, vælger du "Send ansøgning om Visitation", og udfylder samt sender den formular der kommer frem.

Du kan ikke ringe og aftale tid til det første møde.

 

 • Hvornår kan jeg søge om at komme til visitation?

I højre side kan du se hvornår SmerteKlinikken har åbent for optagelse af nye klienter.

 

 • Hvornår får jeg svar?

Du vil blive kontaktet inden for 2-3 hverdage.

Hvis ikke du bliver kontaktet, inden for 2-3 hverdage er det fordi du ikke kommer i betragtning i denne omgang. Du er velkommen til at søge igen, næste gang der er åbent for tilgang af klienter.

 

 • Ventelister!

Smerte-Klinikken arbejder ikke med ventelister.

 

Datoer hvor der kan ansøges.

Vær opmærksom på at ansøgningen, skal fremsendes inden for tidsrummet 00:00 - 23.59, på de respektive dage.

Ansøgninger der fremsendes uden for disse tidspunkter, komme ikke i betragtning.

SmerteKlinikken gemmer ikke tidligere ansøgninger.

Så hvis ikke du er kommet i betragtning, når du har søgt, så skal du fremsende ny ansøgning, næste gang der er åbent for tilgang af klienter.

 

SmerteKlinikken har åbent for optagelse af nye klienter på følgende datoer.

 

PT er det muligt at søge alle dage.