Michael Leutenberger

Din terapeut!

Hej!

Jeg hedder Michael Leutenberger, er født i 1962 og jeg driver SmerteKlinikken som en enkeltmands praksis.

Jeg startede min karriere i 1986 med en ledelsesuddannelse i Forsvaret. De efterfølgende år, har givet erfaring med ledelse, coaching, personaleudvikling, psykologi og virksomhedsopstart, inden for flere forskellige brancheområder i danmark og internationalt.

Siden 2005, har jeg arbejdet som selvstændig konsulent, og har beskæftiget sig med rådgivnings- og coaching opgaver i forbindelse med nationale og internationale innovations- og udviklingsprojekter i erhvervslivet.

Arbejdet som coach, foredragsholder, udviklingskonsulent og terapeut, tager sit udgangspunkt i min lange erhvervskarriere, hvor det enkelte menneske og dets psykologiske klangbund, har været udgangspunktet for min ledelse og udvikling af de mennesker og organisationer, der har krydset min vej gennem livet.

Jeg har gennem årene haft fokus på arbejdet med at frigøre de mentale, historiske og kulturelle bindinger, der gør det svært for den enkelte virksomhed eller det enkelte menneske, at skabe vedvarende positive forandringer for sig selv og i relationen til omgivelserne.

Fokus blev gradvist mere og mere terapi orienteret, med et personligt ønske om at komme til at arbejde mere i dybden med det enkelte menneske, dets  livsforståelse og de dybtliggende forhold, der på mange måder påvirker det enkelte menneskes karriere, livsglæde, kærlighed, selvforståelse og lykke.

I 2010, startede jeg så min egen praksis som Coach, Terapeut og Hypnoterapeut.

I dag er klinisk hypnose kernen i min terapeutiske praksis, med fokus på smertebehandling samt behandling af de væsentlige psykiske og psykosomatiske udfordringer, der ofte følger med det at være smerte klient.

  • Afhængighed & Misbrug.
  • Angst.
  • Stress.
  • Søvnproblemer.
  • Ensomhed.
  • Sorg.

Jeg har siden 2010, besøgt mine klienter i deres hjem og på deres arbejdspladser.

Med udgangen af 2017, har jeg etableret fast Klinik i Holbæk, og praktiserer nu udelukkende fra klinikken i Holbæk.

Hvis du vil vide lidt mere om hvad jeg tidligere har arbejdet med, kan du finde min erhvervsprofil på LinkedIn.

 

Privat:

Jeg blev gift i 1986 og har, gennem et efterhånden langt liv, været det med den samme dejlige kvinde.

Jeg er også så heldig at have 4 dejlige sønner, der alle er voksne og fløjet fra reden. Og et enkelt barnebarn er der sandelig også kommet til i 2017.

Mine væsentlige interesser, bortset fra relationen og det enkelte menneske, er bl.a. sejlsport, at rejse og at fastholde fokus på også selv at udvikle mig gennem livet.

Min egen rejse gennem livet har været spændende, men ikke uproblematisk.

Et langt ægteskab, et langt og fortravlet karriererforløb, jagten på lykke, jagten på livsmæssig forløsning og ikke mindst en snært af perfektionisme og en meget aktiv indre dommer, har fra tid til anden, givet problemer og udfordringer i livet. Problemer der fra tid til anden, har virket overvældende og nærmest invaliderende i forhold til det at glædes ved og turde livet.

Rejsen gennem livet, til jeg var omkring 45-47 år, fortryder jeg ingenlunde. Den var på så mange områder udviklende og forløsende og har jo været med til at forme og udvikle mig hen imod, det menneske jeg er idag.

Men omkring år 2007 - 2009, mærker jeg på både krop og sind, at de værdier jeg forfølger og det liv jeg har ført, ikke længere giver mening. Jeg erkender at hvis jeg fortsætter, vil jeg senere i livet se tilbage på livet fra dette punkt og fremefter, med beklagelse.

Det bliver et vendepunkt i mit arbejdsliv såvel som i mit privatliv, hvor jeg for alvor skifter fokus fra at være drevet og motiveret af kompetenceudvikling og succes, til gradvist at være drevet og motiveret af ønsket om en indre udvikling. Jeg begynder derfor at interesserer mig indgående for psykologi  i forhold til mig selv, mine relationer og mit eget fortsatte identitetsprojekt.

Jeg har ikke fortrudt dette skifte i livsfokus og skift i jobindhold. Jeg bruger idag min tid på et arbejde, der hjælper andre og ikke mindst mig selv

med at blive bedre til livet, med fokus på det der egentlig betyder noget for den enkelte.

Skulle vi ikke ses på SmerteKlinikken, får du hermed mine varmeste tanker og positive ønsker med til til og dine, på jeres fortsatte rejse gennem livet.

Michael, Januar 2018.

 

Michael Leutenberger, 2016