KRONISKE SMERTER - HVAD KAN BEHANDLES

Hvad kan behandles?

Udgangspunktet er altid at finde og fjerne årsagen til smerterne.

Det er ikke altid at dette er muligt. Smerten kan stamme fra fysiske nerveskader i kroppen, efter en operation, efter strålebehandling osv.

Smerterne kan også stamme fra en tidligere ulykke eller skade, bl.a. piskesmæld, hvor smerteoplevelsen nu er blevet centraliseret. Eller der kan være tale om migræne, spændingshovedpine, menstruationssmerter, ledsmerter osv.

Uanset hvilken type smerter du har, kan der gøres noget ved netop din smertelidelse hos SmerteKlinikken.

Om du bliver smertefri, eller om behandlingen skal gå mod smertelindring, herunder evnen til ikke at lade smerterne overtage dit liv, afhænger mere af din modtagelighed for hypnose og trance (Hypnotisk kapacitet), samt din velvilje til at arbejde med dig selv, end det handler om hvilken lidelse du er ramt af.

 

Forskellige smertekategorier:

Smerter i kroppen kan have meget forskellige årsager og opdeles bl.a. i følgende kategorier.

NOICEPTIVE SMERTER:

 • Sansecellerne reagerer for at advare dig, hvilket er vigtigt.
 • Varme, kulde, vævskader, iltmangel i cellerne osv.

 

NEUROPATISKE SMERTER:

 • Når der opstår skader på selve nervesystemet.
 • Cancer, stråleskader, kirugi, Helvedesild ect.
 • (Neuropati, neurogene smerter, Neuropatiske smerter)
 • Kan opstå i det perifere system (Ved kirugiske indgreb, ved tryk mod nerver, svulst osv) ,
 • Kan opstå i det centrale nervesystem. (Hjerneblødning, MS Multiple Sklerose)

 

INFLAMATORISKE SMERTER:

 • Når inflammationsstoffer strømmer til beskadiget væv.
 • Stofferne beskytter et skadet eller angrebet sted.
 • Smerterne kan blive længerevarende og centraliseres (Bliver kronisk)

 

CENTRALE SMERTER:

 • Ingen ydre smertestimuli, er længere nødvendige.
 • Smerten er blevet ”Centraliseret”.
 • Det gør ondt i kroppen uden grund.(Slagtilfælde, Fibromyalgi ect)
 • Hjernen (Nervesystemet) skaber sin egen lidelse.
 • Længerevarende fysisk og psykisk stress.

 

Uanset hvilken kategori, netop din smertelidelse høre ind under, så kan der gøres noget ved dine smerter på SmerteKlinikken.

Til højre på siden, finder du en liste med forskellige smerteproblematikker.

Smerter er ikke kun noget der rammer kroppen!

Ubehandlede smerter, ændre hele dit nervesystems måde at opleve og regulere smerterne. Går det helt galt, kan krop og nervesystem, selv skabe smerterne, og vi taler om at smerterne er blevet centraliseret.

Har du smerter, skal de adresseres!

Hvis ingen høre efter, råber smerterne blot højere og højere og ender til sidst med at tage al din tid og energi.

Hypnose har været anvendt i flere tusind år, til behandling af forskellige, psykiske og fysiske lidelser. De seneste 10-15 år, har forskning og ny teknologi, givet mulighed for gennem hypnose og trancetilstande, effektivt og målrettet at påvirke nervesystemet, herunder de specifikke områder i hjernen, der er afgørende for din oplevelse af smertemonstret.

Med den rigtige behandling og tilstrækkelig udviklet hypnotisk kapacitet hos den smerteramte, er det muligt helt at fjerne oplevelsen af at have smerter. Dette uanset om smerterne er psykiske, centraliserede, eller et resultat af fysiske skader på nervesystemet (Neuropati).

Når du bliver klient på Smerteklinikken, tager vi sammen udgangspunkt i din sygehistorie, men vigtigst af alt, sætter vi fokus på dine smerter og din situation, lige her og nu. Hvilke faktorer er der her og nu i dit liv og din hverdag, der kan forværre dit smertebillede.

Hvis din smertebehandling skal være effektiv, er det nødvendigt at vi ikke kun giver dig hypnotisk smertelindring, men at vi også får styr på de øvrige faktorer, der kan påvirke din smerteoplevelse i negativ retning.

Med smerteproblemer, følger der ofte en eller flere af følgende problemer med:

 • Stress
 • Ondt i livet
 • Angst
 • Medicinafhængighed, eller et decideret misbrug

SmerteKlinikken arbejder målrettet med selve smerteproblemet og med de følgeproblemer der ofte også giver problemer i livet.

 

Klinikkens fokusområder:

Uanset hvilke smertekategorier, dine smerter stammer fra, kan du effektivt behandles på SmerteKlinikken. Der er blot forskel på behandlingsform og målet med behandlingen.

På SmerteKlinikken opdeles smerterne i 2 fokusområder.

 • Smerter med fysisk årsagsforklaring.
 • Smerter med psykisk årsagsforklaring.

Fysisk årsagsforklaring:

Smerter med fysisk årsagsforklaring, stammer fra arvæv, skadet væv, nerveskader, operative indgreb, Sclerose osv osv.

Med sådanne smerter, er der ikke noget SmerteKlinikken kan gøre for at fjerne årsagen til selve smerten.

Lidt afhængig af klientens modtagelighed over for hypnose, kan der etableres 100% smertefrihed, selv om årsagsforklaringen er fysiske skader.

For nogle klienter, er dette ikke muligt. Så er fokus for behandlingen, opnåelse af smertelindring, samt mental robusthed, mentale teknikker til abstraktion og i sidste ende, accept af og en forholden sig til, at resten af livet, skal leves med smerter i en eller anden form. Når vi er smerteramt og ikke kan opnå 100% smertefrihed, så skal fokus ligge på etablering af mest mulig livskvalitet, under de givne omstændigheder.

Psykisk årsagsforklaring:

De psykiske smerteproblemer, er opdelt i Somatiserede smerter og centraliserede smerter.

De centraliserede smerter, er kroppen der selv opfinder smerterne og denne gruppe høre ind under det der kaldes Funktionelle lidelser. Centraliserede smerter kan ikke altid fjernes, så her er behandlingsmålet, ofte lindring.

De psykiske smerter, kan have komplekse bagvedliggende psykiske årsager, men er ofte til at helbrede/heale, hvis det psykiske problem bliver fundet og bearbejdet.

 

Bivirkninger:

Medicin:

Hvis du allerede er i behandling med smertestillende medicin, uanset om det er receptpligtigt eller receptfri medicinering, ved du at der er bivirkninger.

Afhængighed, er en af de mange mulige bivirkninger, der kan være ved den smertestillende medicin. Stadig større doser, for at få den ønskede effekt.

Der er alle de kortsigtede kropslige bivirkninger, og i sidste ende er der langtidsvirkningen, der påvirker og ændre kroppens balance (homøostase).

Som smerteramt, hvor det ikke er muligt at finde og fjerne årsagen til smerterne, er du ofte overladt til smertestillende medicinering, eventuelt kombineret med terapi, for at kunne fastholde et funktionelt og godt liv med indhold og livskvalitet.

En del klienter i det offentlige behandlersystem, kommer fra tid til anden i afgiftning, for afhængighed af både receptpligtig samt helt almindelig receptfri smertestillinde medicin.

Hypnosen har ingen bivirkninger:

Smertefrihed og smertelindring gennem hypnotisk analgesi/anæstesi (bedøvelse), har ingen bivirkninger.

Flere stede i verden, bliver hypnotisk indlejret analgesi (bedøvelse) anvendt som eneste bedøvelse og beroligende middel, ved forskellige former for operationer. Bl.a. i forbindelse med tandudtrækning, plastikkirugi, større operationer, fødsler osv.

Forskningen har vist evidens for, at operationer hvor hypnotisk indlejret analgesi/anæstesi bliver anvendt som eneste bedøvelse, giver langt færre bivirkninger, hurtigere sårhealing og færre psykiske problemer.

Så et behandlingsforløb på SmerteKlinikken, giver dig langt større mulighed for at undvære den smertestillende medicin, eller minimerer den, ved at kombinere med selvhypnose, mindfullness, meditation og kropslig aktivitet.

 

Klient forudsætninger:

Anestesi (Bedøvelse) og smertelindring gennem hypnose og tranceteknikker, forudsætter at den smerteramtes kognitive evner, samt fantasi og forestillingsevnerne, ikke er væsentligt reduceret som følge af apopleksi, eller forskellige former for demens.

Hypnotisk anestesi (Bedøvelse), er særdeles effektiv.

Så for at forhindre at SmerteKlinikken dæmper, eller helt fjerne smertesymptomer, der reelt er kroppens forsøg på at fortælle at der er noget fysisk galt, så forudsætter jeg at klienten er udredt.

Du må ikke være påvirket af alkohol eller nakotiske stoffer, når du møder op til konsultation.

Ligeledes bør du undgå, eller minimere indtagelse af kaffe, sort the, energidrikke mm, fra 4 timer før din konsultation.

Du behøver på ingen måde at være fastende.

 

Forskellige smerte problemer:

 • Spændingshovedpine.
 • Ledsmerter.
 • Rygsmerter.
 • Kroniske smerter (Længerevarende smerter).
 • Fibromyalgi.
 • Kronisk piskesmæld (WAD).
 • Smerter ved samleje.
 • Kronisk smertesyndrom (Centraliserede smerter).
 • Gigtsmerter.
 • Muskelsmerter.
 • Underlivssmerter.
 • Menstruationssmerter.
 • Kroniske abdominale smerter (Mavesmerter).
 • Sensibiliserings problemer (Ganske lille påvirkning, giver stor smerte).
 • Diabetes følgeskader.
 • Varige smerter efter operation.
 • Sårsmerter efter operation.
 • Spinalstenose.
 • Smerter og ubehag i forbindelse med kontrolleret afgiftning fra alkohol.
 • De fleste kræftsmerter.
 • Apopleksi.
 • Knoglebrud.
 • Migræne.
 • Fantomsmerter.
 • Smerter fra de indre organer.
 • Smerter og ubehag ved vandladning og afføring.
 • Tandpine.
 • Ørepine.