ONDT I LIVET - HVAD KAN BEHANDLES

Klinikkens fokusområder:

SmerteKlinikken har flest klienter inden for følgende fokusområder, når der er tale om "Ondt i livet".

 • Stress.
 • Afhængighed.
 • Angst.
 • Søvnproblemer.
 • Sorg.
 • Ensomhed.

Hvis du ikke synes at netop dine udfordringer falder inden for disse områder, så henvend dig alligevel.

I højre kolonne er der eksempler på forskellige klienters problematikker.

Listen er ikke udtømmende, men blot eksempler på en del af de problematikker, klienter henvender sig med.

Stress:

Stress er så udbredt i vores kultur og samtid, at der nærmest er tale om en epidemi.

Ubehandlet stress, leder ofte til smerter i kroppen, psykiske udfordringer, angst og i en del tilfælde til afhængighed/misbrug.

Jeg arbejder både med forebyggende terapi/udvikling og med klienter der allerede er ramt af stress i forskellige stadier.

Afhængighed:

Afhængighed er ofte et symptom på noget andet end det man er afhængig af. En slags selvmedicinering, for at dulme tanker, følelser og fysiske-, eller psykiske smerter.

Der er tale om forskellige rusmidler, der påvirker vores nervesystem.

Nogle rusmidler indtager vi i kemisk/fysisk form (Hash, alkohol, nikotin, mad osv), der så påvirker vores krops indre kemi og dermed vores psykiske balance.  Andre skaber vores krop selv, når vi gør bestemte ting - Jagter lykken, spiser, dyrker sex, dyrker motion osv. (Ja! Sex samt motion er også et rusmiddel).

Der findes 2 hovedgrupper af afhængighed. Den synlige, som de fleste af os  taler om og som de fleste derfor kan forholde sig til. Men der er også den gruppe af afhængighed, som de færreste af os ser og som de fleste derfor ikke forholder sig til - den usynlige.

Den synlige (Fysisk og psykisk afhængighed):

 • Cigaretter
 • Alkohol
 • Sukker
 • Kaffe
 • Hash, Kokain........
 • Medicin -  Receptpligtig som håndkøb.
 • Ludomani
 • Arbejdsnarkomani
 • Overdreven motion
 • Store mængder mad
 • Sex, Porno.....
 • osv. osv.....

Den usynlige (Social afhængighed):

 • Accept og anerkendelse fra omverden, for at føle os som noget særligt (Social accept)
 • Tryghed gennem andre, i modsætning til tryghed sammen med andre.
 • Jagten på flere penge, i troen om at dette giver mere lykke (Økonomisk succes).
 • Trangen til at være i kontrol.
 • Andre skal være som jeg.
 • Omgivelserne bør være lykkelige.
 • Jeg er nød til at være online 24/7 (Facebook, Instagramm....)
 • Arbejdsnarkomani.

På SmerteKlinikken, arbejder jeg med hele spektret af afhængighedsproblemer. Afvænning fra en afhængighed eller et misbrug, handler ofte meget lidt om selve misbruget. Det handler i langt større grad om dine bagved liggende bevidste antagelser, ubevidste mønstre og manglende selvforståelse.

Angst (Simpel):

Angst er et meget stort område. I den "simple" ende er der angsten for en specifik ting eller hændelse (Angst for bier, edderkopper, for at flyve osv). Disse angstproblemer er forholdsvis lette at behandle med hypnose og anden form for terapi.

At jeg vælger at kalde denne type angstproblemer for "simple", er fordi selve problemet er meget afgrænset og behandlingsmæssigt nemt at fokuserer på. "Simple" angstproblemer, kan være lige så belastende og ødelæggende for livskvaliteten som de mere komplekse angstformer.

På SmerteKlinikken arbejder jeg med alle former for "simpel" angst.

Angst (Kompleks):

Den komplekse angst, er kendetegnet ved ikke at være afgrænset til selve objektet eller selve situationen, men i langt større grad knyttet til manglende selvforståelse, ubevidste reaktionsmønstre, manglende evne til selvregulering osv.

Til gruppen af komplekse angstproblemer, høre eksempelvis generaliseret angst, social angst og sygdomsangst.

Nogle af disse angstproblemer, høre ligeledes ind under gruppen af funktionelle lidelser, når det er så slemt, at klienten reelt har svært ved at fungerer i hverdagen.

På SmerteKlinikken arbejde jeg ikke med alle komplekse angstproblemer.

På det første møde med klienten (Visitationen) finder vi sammen ud af omfanget af netop din angst.

Vurderer jeg at den behandling jeg kan tilbyde, ikke er tilstrækkelig, eller at din angst er så kompleks, at jeg ikke er dygtig nok, så siger jeg nej til at tage dig i terapi/behandling.

Den første konsultation (Visitationen) er altid gratis på SmerteKlinikken. Så det er gratis for dig, at få afklaret om SmerteKlinikken kan hjælpe dig med netop din angst.

Søvnproblemer:

Hvad er søvnproblemer?

De fleste kender fornemmelsen af at sove dårligt. Men 'dårlig søvn', dækker over vidt forskellige ting.

"Kroniske smerter" samt "Ondt i livet" påvirker vores søvn. Særligt behovet for og kvaliteten af selve søvnen påvirkes.

Det der er langt mere interessant, set med fokus på behandling, er at søvnen, dens kvalitet og mængde, påvirker vores evner til at kontrollerer og mestre smerter. Ligeledes påvirker søvnens kvalitet, vores psykiske robusthed og evner, til at håndterer problemer og udfordringer i livet.

Søvnen er derfor særdeles vigtig, i relation til effektiv smertebehandling og effektiv terapi, til løsning af psykiske udfordringer.

 

Sorg:

De fleste af os oplever sorgen, en eller flere gange gennem livet. Sorg er en normal reaktion på at miste nogen eller noget, der er betydningsfuldt for os.

Sorgprocessens basale reaktioner er ret ens på tværs af tab og omstændighederne. Men kan føles meget forskellig, afhængig af hvad det er vi mister, hvor vi er i livet og hvilke erfaringer vi har med at miste.

Det er en meget kompleks process, med en lang række følelsesmæssige, tankemæssige, sociale og fysiologiske symptomer. For de fleste af os, er sorgperioden, en meget stressende og smertefuld periode.

Alle tab kan igangsætte intense bølger af chok, sorg, fortvivlelse og afmagt. Uanset om det er en ægtefælle, en ven, en hund, skilsmisse eller vores job, vi mister, kan det starte en chock/sorg periode.

For de fleste af os, aftager det høje stresniveau og den psykiske belastning over tid. Men for nogle, aftager sorgens smertefulde reaktioner ikke, og der bliver tale om kompleks sorg, der kan ende med nedsat livskvalitet og gå ud over det mentale helbred. Kompleks sorg er ofte behandlingskrævende og psykoterapi kan være en løsning.

Tegn på kompleks sorg:

 • Kan ikke acceptere tabet eller benægter det.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Den følelsesmæssige intensitet aftager ikke over tid.
 • Selvmordstanker.
 • Angst og panikanfald
 • Vedvarende stærk savn og længsel, der påvirker livskvalitet og hverdag.
 • Besvær med at opretholde en normal hverdag på længere sigt.
 • Tab af interesse for daglige funktioner, interesse og arbejde.
 • Påtrængende hyppige erindringer om afdøde/tabet.
 • Undgåelse af steder eller personer, der minder om tabet.
 • Søvnforstyrrelser og manglende appetit.
 • Følelser af stærk fortvivlelse og meningsløshed.
 • Udtalt og langvarig tilbagetrækning fra social kontakt.

SmerteKlinikken arbejder både med den generelle sorg, og med den mere komplekse sorg.

Ensomhed:

Ensomhed har mange ansigter og mange nuancer. At være alene og føle sig ensom er ikke det samme.

Følelsen af ensomhed opstår, når vi oplever, at vores sociale relationer ikke opfylder de sociale behov og forventninger vi har. Ensomhed opstår hos os, når vi ikke føler os forbundet med nogen – eller når vi savner kontakt og samvær med dem, dem vi føler os forbundet med.

Det er en skrøne at det kun er ældre enlige, der oplever ensomheden. Følelsen af ensomhed kan ramme os alle, men er overrepræsenteret i aldersgruppen 14-29 årige, samt i aldersgruppen 69 årige og opefter.

Forbigående ensomhedsfølelse:

Når ensomheden er en følelse, der opstår i forskellige livssituationer, for derefter at fylder livet en kort periode, taler vi om forbigående ensomhed. Lidt som med sorg, er den forbigående ensomhed en ubehagelig og smertefuld proces, der når tingene normaliserer sig igen, har givet os ny indsigt og fornyet ro. Nogle mennesker tager selv denne rejse og andre igen søge professionel hjælp.

Langvarig ensomhedsfølelse:

Hvis ensomhed opleves intenst og bliver langvarig, kan den blive skadelig for vores fysiske og psykiske sundhed.. Ensomhed er desværre stadig et tabubelagt emne, og følelsen kan forstærkes, hvis man ikke deler den med nogen, eller søger professionel hjælp.

På SmerteKlinikken arbejder jeg med forbigående - såvel som langvarig, ensomhedsfølelse.

 

 

 

 

Forskellige psykiske problemer:

 • Forebyggelse af stress.

 

 • Husker dårligt, glemmer ting.

 

 • Manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv.

 

 • Jeg kan ikke holde mine børn ud, jeg skammer mig.

 

 • Pludselig præstationsangst.

 

 • Samarbejdsvanskeligheder.

 

 • Mange kæresteforhold, men ingen fungerede.

 

 • Følelsen af at være mindre værd end andre.

 

 • Urealistiske forestillinger om egne evner.

 

 • Føler ingen glæde mere.

 

 • Grådlabil (Overvældes og græder)

 

 • Kan ikke rigtigt får gang i livet.

 

 • Grubleri, selvbebrejdelse.

 

 • Afhængighed af alkohol.

 

 • Føler sig udnyttet og kan ikke sige fra.

 

 • Bange for hunde.

 

 • Sover dårligt.

 

 • Sover meget.

 

 • Uforklarlig angst i forskelige situationer.

 

 • Følelsen af dyb sorg, uden tab af kære.

 

 • Taber overblikket i pressede situationer.

 

 • Problemer med at indgå i nye relationer og strukturer.

 

 • Afhængighed af håndkøbsmedicin.

 

 • Følelsen af at være fastlåst.

 

 • Følelsen af modløshed.

 

 • Tanker om meningsløshed.

 

 • Overvældende sorg i forbindelse med tabet af en kær person.

 

 • Problemer i parforholdet.

 

 • Lyst til at flygte, uden at vide hvorfor og fra hvad.

 

 • OCD - Tvangshandlinger i mange afskygninger.

 

 • Manglende tillid til andres evner.

 

 • Bekymringer om fremtiden.

 

 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær.

 

 • Konstant følelse af udbrændthed.

 

 • Angst for at falde i søvn bag rattet.