Psykosomatisk

 

Handler om alle de fysiske symptomer, der manifesterer sig i kroppen - uden at lægerne kan give en passende medicinsk forklaring. Gennem mentale værktøjer, øvelser og adfærdsændring, kan mange af symptomerne helt forsvinde - helt uden ny medicin.

 

Citat: "Jeg er ikke min sygdom, den er blot en del af mig. Kan jeg ikke leve uden, vil jeg leve med den." Ukendt.

FØLELSER PÅVIRKER KROPPEN

Tanker påvirker følelser og i sidste ende kroppen. Men kroppen påvirker også vores følelser og vores tanker.

Vrede, angst, bekymring, tankemylder og stress sætter sit aftryk i vores fysiske krop i form af sygdomssymptomer.

Hvis vi gør noget ved de psykiske udfordringer, forsvinder de fysiske symptomer.

Gør vi ikke noget, kan det der egentligt blot er symptomer og lidt ubalance i den fysiske krop, udvikle sig til en funktionel lidelse.

LÆS MERE

FUNKTIONELLE LIDELSER

Funktionelle lidelser kan forstås som sygdom, hvor hjernen og kroppen af forskellige årsager er overbelastet og ikke fungerer normalt.

En funktionel lidelse er en samlebetegnelse for en gruppe af sygdomme, hvor man har fysiske symptomer, der ikke er nogen medicinsk forklaring på og som gør det svært at fungere i dagligdagen.

Omkring 300.000 danskere døjer med funktionellelidelser. Ikke alle med funktionelle lidelser kan blive helbredt, men de fleste kan gennem genoptræning og terapi, opnå bedre livskvalitet.

LÆS MERE

JEG HAR PRØVET ALLE BEHANDLINGER

Sundhedssystemet i Danmark og store dele af den Vestlige verden, betragter i stor udstrækning kropslige sygdomssymptomer, som noget der skal udredes og helbredes gennem medicinsk eller kirurgisk behandling.

Mennesker med funktionelle lidelser eller andre psykosomatiske lidelser, bruger derfor en stor del af deres tid på lægebesøg, indtagelse af medicin med bivirkninger og hospitalsophold.

Psykoterapi og klinisk hypnose, er en mulighed for at blive symptomfri, uden indtagelse af medicin.

BESTIL DIT FØRSTE MØDE