PSYKOSOMATISK - HVAD KAN BEHANDLES

Hvad kan behandles og helbredes?

Det ville være dejligt at kunne sige - ALT KAN HELBREDES!

Men det er IKKE SANDT!

Jeg skelner selv imellem helbredelse og healing.

Jeg ser helbredelse som udefra kommende faktorer, der løser problemet, ved kunstigt at rette fejl eller mangler i kroppen, i form af medicin eller kirurgisk indgreb.

Healing ser jeg som en iboende evne i kroppen og psyken. Lidt som at evnen til at læse, ligger latent hos de fleste af os. Men for at udvikle denne evne, er vi nød til at lære nyt og træne.

Når du bliver behandlet for fysiske symptomer på SmerteKlinikken, så er det din egen krops evne til at heale og bringe din krop i balance, der bliver stimuleret.

Hvis der er tale om fysiske skader i kroppen, der er blevet permanente, er der meget lidt at gøre. Der handler det primært om at lindre og ikke om healing/helbredelse.

Hvis der er tale om psykosomatiske reaktioner, der endnu ikke har ødelagt din krops evne til at rette op på problemet, er det muligt at blive 100% symptomfri.

Det der betyder mest for din helbredelse, ved psykosomatiske reaktioner, er hvor disponibel du er for hypnosen, samt lysten og viljen til at arbejde med dig selv, din krop, psyke og dine ubevidste antagelser.

SmerteKlinikken arbejder både med healing (Helbredelse) og med lindring i de tilfælde hvor det etablerede sundheds system, eller terapi ikke har kunne genskabe kroppen og sindets ligevægt.

Klinikkens fokusområder:

SmerteKlinikken har flest klienter inden for følgende fokusområder, når der er tale om somatisering

 • Udslæt og eksem.
 • Hovedpine og migræne.
 • Ticks (Spasmer - Dystoni).
 • Hjertebanken (flimmer, uro).
 • Forhøjet blodtryk.

Hvis du ikke synes at netop dine udfordringer falder inden for disse områder, så henvend dig alligevel.

I højre kolonne er der eksempler på forskellige klienters problematikker.

Listen er ikke udtømmende, men blot eksempler på en del af de problematikker, klienter henvender sig med.

Udslæt, kløe og eksem:

Blandt denne gruppe af klienter, kan det ofte være svært på visitations mødet at vurderer om en given behandling virker. Langt de fleste er symptomfrie efter endt behandling, og resten finder lindring gennem forskellige former for tranceteknikker og kognitiv terapi (ACT).

Hvis jeg vurderer at jeg ikke vil kunne hjælpe en klient, siger jeg nej til at tage pågældende i behandling.

Hovedpine & migræne:

Udgangspunktet er altid at finde og fjerne årsagen til smerterne. Det er bare ikke altid muligt og så er målet med behandlingen lindring og ikke healing (Helbredelse).

Med den rigtige behandling og tilstrækkelig udviklet hypnotisk kapacitet hos dig, er det muligt helt at fjerne oplevelsen af at have smerter. Dette uanset om smerterne er psykiske, centraliserede, eller et resultat af fysiske skader på nervesystemet (Neuropati).

Men hvis din behandlingen af hovedpine og migræne skal være effektiv, er det nødvendigt at du modtager andet end hypnotisk smertelindring, så vi sammen får styr på de øvrige faktorer, der kan påvirke din smerteoplevelse i negativ retning.

Hvis en klient henvender sig med alvorlige migræneanfald, vurderer jeg ofte at klienten skal behandles som smerteklient. Det betyder at jeg ikke påbegynder en behandling, hvis ikke klienten er udredt og diagnosticeret, gennem det etablerede sundhedssystem.

Ticks (Spasmer - Dystoni):

Ticks, der er psykisk betingede er ofte terapeutisk forholdsvis lette at behandle.

Spasmer i kroppen kan være arveligt genetisk betinget, eller udtryk for andre fysiske skader. Her kan SmerteKlinikken ikke tilbyde helbredende behandling, men udelukkende behandling med lindring for øje.

Spasmer der er psykisk betingede, kan behandles på SmerteKlinikken, gennem terapi/hypnose med gode resultater. Vurderingen af om det er det ene eller det andet, tager udgangspunkt i klientens amnese (Egen sygehistorie).

Hjertebanken (Flimmer, uro), forhøjet blodtryk:

Alene det at lære nogle få meditative teknikker og selvhypnose, kan bringe disse symptomer ned på et acceptabelt niveau.

Dette er altid første del af SmerteKlinikkens behandlingsstrategi. Når klienten har lært dette og vi sammen har evalueret på effekten, kan vi gå videre med at finde frem til eventuelle bagved liggende livsmønstre, eller tankemønstre, der måtte ligge bag symptomerne.

For rigtig mange  klienter i denne gruppe, er det angsten for angsten, der er det aller største problem.

 

Forskellige problemer:

 • Rødmen.

 

 • Eksem - Udslet.

 

 • Ticks (Spasmer - Dystoni)

 

 • Manglende rejsning.

 

 • Spasmer (Dystoni)

 

 • Hovedpine.

 

 • Overfølsomhed for lys, lyd og berøring.

 

 • Tinitus.

 

 • Smerter ved samleje.

 

 • Krampe.

 

 • Kløe.

 

 • Migræne.

 

 • Kvalme.

 

 • Oppustethed.

 

 • Forstoppelse.

 

 • Ufrivillig vandladning.

 

 • Hjertebanken.

 

 • Synsforstyrrelser.

 

 • Forhøjet blodtryk.

 

 • Følelsesløshed.